dissabte, d’abril 18, 2009

PROPERAMENT

P
PR
PRO
PROP
PROPE
PROPER
PROPERA
PROPERAM
PROPERAME
PROPERAMEN
PROPERAMENT............................................................ ...........................................................................................
MÉS EXPOSICIONS......................................................
..........................................................................................

19octubre-19novembre 2009
ESPAI LA FONTANA (barri de gràcia, BCN)
novembre 2010
CENTRE CIVIC FORT PIENC (BCN)
.........................................................................................

MOMOMOMA A LA INAUGURACIÓ 18 setembre 2008

MOntse Vives, MOntse Roldós, MOntse Pons i MArio Hernandez

EXPOSICIÓ


Aspecte de La Casa Elizalde amb l'exposició "En Transit#de l'objecte a l'espai"